Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách hoàn thành mẫu liên hệ dưới đây.

Xin hãy gửi những thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất. Địa chỉ E-mail của bạn sẽ được bảo mật.

[contact-form-7 id="158" title="Contact form Vi"]
KINH DOANH NỘI ĐỊA

 Mr Kiên

 0919 229 229
 trungkien@trungkien.com.vn

----------------------------------------

KINH DOANH QUỐC TẾ

 Mrs. Phoebe M. Vu

 (+84) 888 171 669
 phoebevu@trungkien.com.vn

----------------------------------------

PHÒNG HÀNH CHÍNH.

 Mr Tuấn

 0913 980 662
 tuannguyen@trungkien.com.vn

----------------------------------------

PHÒNG CUNG ỨNG

  Mr Khánh

 0986 259 123
 procurement@trungkien.com.vn